راهنمای استفاده از دستگاه 48 عددی

انواع دستگاههاي جوجه كشي
پرورش جوجه گوشتي
مرغداري و پرورش طيور
ستر و هچر
پرورش انواع پرندگان

راهنمای استفاده از دستگاه های جوجه کشی

نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 1:12

 • نظرات()
 •  

    دستگاه جوجه کشی mini cocks

                 دستگاه جوجه کشی ككس هلند

           اطلاعات بیشتر از دستگاه 

            روکش نانوسیت

            نکات کلیدی عمومی


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

     دستگاه جوجه کشی ككس هلند 48 تایی

  دستگاه جوجه کشی ككس هلند

            اطلاعات بیشتر از دستگاه

            راهنمای استفاده از دستگاه 48 عددی

            نکات کلیدی عمومی

            نکات کلیدی تخصصی

            دریچه های تنظیم هوا


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

     دستگاه جوجه کشی گلدن ککس

  دستگاه جوجه کشی ككس هلند

   
           نکات کلیدی عمومی

           نکات کلیدی تخصصی

           دریچه های تنظیم هوا


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

     دستگاه جوجه کشی دابل ککس


  دستگاه جوجه کشی دابل ككس هلند

           اطلاعات بیشتر از دستگاه

           راهنمای استفاده از دستگاه 240 عددی

           ویژگی های دستگاه دابل

           نکات کلیدی عمومی

           نکات کلیدی تخصصی

           دریچه های تنظیم هوا مدل 240 عددی

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

    دستگاه جوجه کشی جنرال ککس 


  دستگاه جوجه کشی جنرال ككس هلند

            اطلاعات بیشتر از دستگاه

            ویژگی های دستگاه جنرال

            نکات کلیدی عمومی

            نکات کلیدی تخصصی

            دریچه های تنظیم هوا مدل 240 عددی

   

  -----------------------------------------------------------------

   

  موضوع: ,

  برچسب ها : راهنمای استفاده از دستگاه های جوجه کشی , نکات کلیدی عمومی , اطلاعات بیشتر از دستگاه , راهنمای استفاده از دستگاه 48 عددی , نکات کلیدی تخصصی , دریچه های تنظیم هوا , راهنمای استفاده از دستگاه 240 عددی , دستگاه جوجه کشی دابل ککس , دستگاه جوجه کشی گلدن ککس , دستگاه جوجه کشی mini cocks ,  | | | | | | | |