عكس هاي تكامل نطفه در دستگاه جوجه كشي

انواع دستگاههاي جوجه كشي
پرورش جوجه گوشتي
مرغداري و پرورش طيور
ستر و هچر
پرورش انواع پرندگان

مراحل تکميل نطفه از تخم مرغ به جوجه كامل

نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 23:33

 • نظرات()
 •  

  مراحل تکميل نطفه از روز اول قرار دادن تخم مرغها در دستگاه جوجه کشی تا روز اخر  (جوجه كامل) :

   

  مراحل تكميل نطفه تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي

  شکل جنين درروز اول تا سوم


   

  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي

  شکل جنين درروز چهارم


   

  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي

  شکل جنين درروز پنجم

   


  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي

  شکل جنين درروز ششم



  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروز هفتم

  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ


  شکل جنين درروز هشتم


  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ

  شکل جنين درروز نهم
  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروز دهم


  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروز يازدهم

  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروز دوازدهم

  تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروز سيزدهم

  نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروز چهاردهم

  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروز پانزدهم


  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي

  شکل جنين درروز شانزدهم

  مراحل تكميل نطفه


  شکل جنين درروز هفدهم

  تكميل نطفه


  شکل جنين درروز هجدهم

  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروزنوزدهم

  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين درروز بيستم

  مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي


  شکل جنين در روز بيست يکم


   ---------------------------------------------------------------------

   

   

  موضوع: پرورش طیور و ماکیان , ,

  برچسب ها : مراحل تكميل نطفه در تخم مرغ در دستگاه جوجه كشي , عكس هاي تكامل نطفه در دستگاه جوجه كشي , جوجه کشی , بلدرچین , پرورش مرغ گوشتی , قفس پرورش بلدرچین , فیلم جوجه کشی , پرندگان , جوجه ,



  | | | | | | | |